Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

H κρίση στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο / Judgment in Luke's Gospel

Gericht bei LukasΑπό τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε η μονογραφία του Jens Gillner σχετικά με τη θέση που καταλαμβάνει η κρίση στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο. Το έντονα σωτηριολογικό περιεχόμενο του τρίτου ευαγγελίου έχει συχνά υπογραμμισθεί στη βιβλική έρευνα. Αυτό που συνήθως παραβλέπεται, σύμφωνα με τον Gillner, είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το γεγονός της κρίσης στο κατά Λουκάν. Ο συγγραφέας εστιάζει τη μελέτη του σε τρία κεντρικά ερωτήματα: α) πώς περιγράφεται αυτή η κρίση στο κατά Λουκάν, β) ποιο σκοπό εξυπηρετεί μέσα στο θεολογικό πρόγραμμα του τρίτου ευαγγελίου η ιδέα της κρίσης και γ) πώς συνδυάζονται οι δύο ιδέες της σωτηρίας και της κρίσης στο συγκεκριμένο ευαγγέλιο:

Jens Gillner, Gericht bei Lukas (WUNT II.401), Tübingen: Mohr Siebeck, 2015
ISBN 978-3-16-153751-6
89,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: