Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του SemBib / The current issue of SemBib

Sémiotique et Bible 159 (Sept. 2015)

  • Jean-Yves Thériault, "À l’écoute du discours sur la montagne – Entrer dans l’écoute" (abstract)
  • Jean-Claude Giroud, "Genèse 1 : le paradigme" (abstract)
  • Théodore Kalenda Yahanu Mwana, "La campagne énonciative de Sennachérib contre Juda et Ezéchias" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: