Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Το νέο τεύχος του ΔΒΜ / The current issue of Deltion Biblikon Meleton

Δελτίον Βιβλικών Μελετών 30Β (Δεκ. 2015)

  • Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, "Η αποκαλυπτική γλώσσα του Παύλου στην προς Ρωμαίους", 9-29
  • π. Αντώνιος Πινακούλας, "Η επαναφορά του Ψαλτηρίου στην ενοριακή λειτουργική ζωή", 30-53
  • Χρήστος Σιμελίδης,  "'ξένος θεός και άγραφος': Βιβλικά χωρίς για το Άγιο Πνεύμα στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό", 54-62
  • Γιάννης Παπαδογιαννάκης, "Η κρίση του 7ου αιώνα στο Βυζάντιο και η Βίβλος", 63-72
  • Θοδωρής Δρίτσας, "Χριστιανισμός και εκκοσμίκευση", 73-90

Δεν υπάρχουν σχόλια: