Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 36:1 (2015)

Eben H. Scheffler, "The poor in the Psalms: A variety of views"

Δεν υπάρχουν σχόλια: