Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον ZAC / In the current ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 19:3 (2015)

  • Vito Limone, "I nomi dell’amore: Un’indagine sulla traduzione latina del Commento al Cantico dei Cantici di Origene," 407-429 (abstract)
  • Eric Crégheur, "Le motif des cinq arbres dans l’Évangile selon Thomas (log. 19) et la littérature ancienne," 430-451 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: