Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Tα ελληνικά στη Γαλιλαία / Greek in Galilee

Το ζήτημα της διάδοσης της ελληνικής στην Γαλιλαία της εποχής του Ιησού πραγματεύεται στο σύντομο άρθρο του ο G. Scott Gleaves που δημοσιεύεται στη σελίδα The Bible and Interpretation

Δεν υπάρχουν σχόλια: