Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

O Παύλος κι η οικονομία / Paul and economics

H Λουθηρανική Θεολογική Σχολή του Chicago διοργανώνει διεπιστημονικό συνέδριο στο διάστημα 18-19 Σεπτεμβρίου 2015 με θέμα την οικονομία και τις παύλειες επιστολές και κοινότητες. Για το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: