Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 25:3 (2015)

  • Aron Pinker, "The Wicked in Ambush (Job 27:18–19)," 295-310
  • Nathanael James Warren, "'The Sin of the Sanctuary' and the Referent of מקדש in Ezekiel 44," 311-324
  • Timothy J. Geddert, "The Implied Yhwh Christology of Mark's Gospel:Mark's Challenge to the Reader to 'Connect the Dots'," 325-340
  • Christopher W. Skinner, "'Son of God' or 'God's Chosen One' (John 1:34)? A Narrative-Critical Solution to a Text-Critical Problem," 341-358
  • Michael Chung, "A Bracketed Bethany Anointing," 359-370

Δεν υπάρχουν σχόλια: