Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Οι ανασκαφές κατά το 2015 στην κοιλάδα Jezreel / The 2015 Jezreel Expedition

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί η προκαταρκτική έκθεση για τις ανασκαφές στην Κοιλάδα Jezreel κατά το έτος 2015:

Δεν υπάρχουν σχόλια: