Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Διεθνές συνέδριο για την παρουσία των πρώτων χριστιανών στις αρχαίες πόλεις / International conference on Christian presence in ancient cities

temple-of-athena-nike-2010To Centre for the Social-Scientific Study of the Bible (CSSSB) του Πανεπιστημίου St. Mary Twickenham London διοργανώνει διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα την παρουσία των πρώτων χριστιανών στις πόλεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου:

Cities of God? An Interdisciplinary Assessment of Early Christian Engagement with the Ancient Urban Environment(s)

22-23 Μαΐου 2015

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι οι :
 • P. Trebilco, University of Otago, New Zealand
 • Prof David Gill, University Campus Suffolk
 • Prof Eddie Adams, King’s College London
 • Prof David Horrell, University of Exeter
 • Dr Ian Paul, University of Nottingham
 • Dr Jutta Leonhardt-Balzer, University of Aberdeen
 • Dr Anders Runesson, McMaster University, Canada
 • Dr Anthony Le Donne, United Theological Seminary, Dayton, OH, USA
 • Prof Chris Keith, St Mary’s University
 • Prof Steve Walton, St Mary’s University and Tyndale House, Cambridge
 • Dr Matthew Sleeman, Oak Hill College, London
 • Prof Paul Cloke, University of Exeter
 • Dr Volker Rabens, Friedrich-Schiller-Universität, Jena
Για το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: