Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JSQ / In the current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 22:1 (2015)

  • Eran Viezel, " Context, Harmonization, and the Uniqueness of the Commentaries to the Book of Chronicles," 1-35
  • Yael Wilfand, "From the School of Shammai to Rabbi Yehuda the Patriarch's Student: The Evolution of the Poor Man's Tithe," 36-61

Δεν υπάρχουν σχόλια: