Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)

Dale C. Allison, "The Jewish Setting of the Epistle of James"

Δεν υπάρχουν σχόλια: