Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Οι αρχές της γνωστικής ασυμφωνίας και της απόρριψης στη μελέτη του αρχέγονου Χριστιανισμού / The lenses of cognitive dissonance and disconfirmation in Early Christian studies

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο James Constantine Hanges συζητά την αξιοποίηση των αρχών της γνωστικής ασυμφωνίας και της απόρριψης στη μελέτη της ιστορίας του αρχέγονου Χριστιανισμού:

Δεν υπάρχουν σχόλια: