Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)

Andries G. Van Aarde, "Little faith: A pragmatic-linguistic perspective on Matthew’s portrayal of Jesus’ disciples"

Δεν υπάρχουν σχόλια: