Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 10 (2014)

Adam Z. Wright, "Recognizing Jesus: A Study of Recognition Scenes in the Gospel of Mark," 174-93

Δεν υπάρχουν σχόλια: