Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Οι Πατέρες και τα αρχαία βιβλία / Church Father and ancient books

Στο ιστολόγιό του The Textual Mechanic o Timothy Mitchell έχει αναρτήσει ένα ενδιαφέρον κείμενο για τις αναφορές εκκλησιαστικών συγγραφέων και Πατέρων σε αρχαία κείμενα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: