Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Συνάντηση του Biblicum κατά τον μήνα Μάρτιο / Biblicum on March

Η πέμπτη   συνάντηση του Biblicum θα γίνει την  Δευτέρα 23  Μαρτίου 2015, ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων.
Εισηγήτρια η αναπλ. καθ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου με θέμα «Η διαμόρφωση του τύπου του Αβραάμ κατά τη γλωσσολογική θεωρία του R. Jakobson.  H περίπτωση των Ρωμ – κεφ. 4, Γαλ κεφ. 3 και 4»

Δεν υπάρχουν σχόλια: