Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Τα βιβλίο Α΄ και Β΄ Ενώχ και ο αρχαίος Ιουδαϊσμός / The books of 1 and 2 Enoch and ancient Judaism

Διαβάστε την ενδιαφέρουσα βιβλιοκρισία του νέου υπομνήματος των W. E. Nickelsburg και James C. VanderKam στα Α΄ και Β΄ Ενώχ (σειρά Hermeneia) από τον Simon J. Joseph καθώς και τα σχόλιά του για τον αρχαίο Ιουδαϊσμό του Δεύτερου Ναού και τον αρχέγονο χριστιανισμό στην ιστοσελίδα Marginalia: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: