Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Science et esprit / Three articles of biblical interest in the current issue of Science et esprit

Science et esprit 66:3 (2014)

  • Martha M. Acosta Valle, "Actes 10,1-11,18 : une intertextualité différée pour un lecteur davantage impliqué," 417-431
  • Francesco Bianchini, "2 Co 5,6-8 et Ph 1,23 : état intermédiaire et immortalité de l'âme chez Paul?," 433-444
  • James R. Pambrun, "Aesthetic experience and Paul, 1 : reading with Leander Keck and Christiaan Beker on Paul's apocalyptic way of thinking," 445-458

Δεν υπάρχουν σχόλια: