Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

O Αδάμ, η Εύα και ο Διάβολος / Adam, Eve, and the Devil

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο των Marjo C.A. Korpel και Johannes C. de Moor σχετικά με την αφήγηση της δημιουργίας των πρωτοπλάστων και την πτώση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: