Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του NT / In the current issue of NT

Novum Testamentum 57:1 (2015)

  • Susan Docherty, "New Testament Scriptural Interpretation in its Early Jewish Context. Reflections on the Status Quaestionis and Future Directions," 1-19 (abstract)
  • Thomas J. Kraus, "Einheitliches ἀλέκτωρ + φωνέω für den Hahnenschrei im Neuen Testament? Das Kompositum ἀλεκτοροφωνία in Mt 26:34 v.l. und 26:75 v.l.," 20-41 (abstract)
  • Gerald Wheaton, "Thinking the Things of God? The Translation and Meaning of Mark 8:33c," 42-56 (abstract)
  • Wolfgang Grünstäudl, "“On Slavery”. A Possible Herrenwort in 2 Pet 2:19," 57-71 (abstract)
  • Bart L.F. Kamphuis / Jan L.H. Krans / Silvia Castelli / Bert Jan Lietaert Peerbolte, "Sleepy Scribes and Clever Critics. A Classification of Conjectures on the Text of the New Testament," 72-90 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: