Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Νέα ψηφιοποιημένα βιβλικά χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης / New digitized biblical manuscripts of the British Library

Στον κατάλογο των ψηφιοποιημένων ελληνικών χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης προστέθηκαν μεταξύ άλλων και κάποια νέα με βιβλικό περιεχόμενο:
  • Add MS 82957, Ευαγγελιστάριο (Gregory-Aland l 2376), β΄ μ. του 11ου αι. Κωνσταντινούπολη 
  • Burney MS 16, Ψαλτήρι, γραφέας Ματθαίος ιερομόναχος για τον Παχώμιο μοναχό της Μονής Αγ. Αικατερίνης Σινά, 2.7.1661 
  • Burney MS 18, ευαγγέλια και προς Εβραίους (Gregory-Aland 480; Scrivener evan. 568; von Soden δ 462), γράφηκε από τον Ιωάσαφ στη μονή Θεοτόκου των Οδηγών, Κωνσταντινούπολη 4.6.1366
  • Egerton MS 2784, Ευαγγέλια (Gregory-Aland 716; Scrivener evan. 565; von Soden ε 448), 14ος αι.
  • Egerton MS 2786, Ευαγγελιστάριο (Gregory-Aland l 346; Scrivener evst. 255). Παλίμψηστο εν μέρει, 12ος-14ος αι.
  • Egerton MS 2787, Πράξεις και επιστολές (Gregory-Aland 913; Scrivener act. 223; von Soden α 470). 14ος αι. 
  • Royal MS 1 A XV, Παλαιά Διαθήκη: Παροιμίες, Σοφία Σολομώντος, Εκκλησιαστικής, Άσμα Ασμάτων (Rahlfs 425), ελληνικά και λατινικά. 15ος αι., Κρήτη
  • Royal MS 1 D II, Παλαιά Διαθήκη: ιστορικά βιβλία και Ησαΐας στη μετάφραση των Ο΄, σχόλια στα περιθώρια. 13ος αι. με προσθήκες του 15ου αι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: