Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Διάλογος στην αρχαιότητα / Dialoguing in antiquity

Στην ιστοσελίδα του Center of Hellenic Studies έχει αναρτηθεί και είναι ελεύθερο για ανάγνωση online το νέο βιβλίο του Averil Cameron για το διάλογο στην αρχαιότητα:
Cover: Dialoguing in Late Antiquity in PAPERBACK

Averil Cameron, Dialoguing in Late Antiquity (Hellenic Studies Series 65), 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: