Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία του de Gruyter / Open access to de Gruyter publications

Στην ιστοσελίδα του γνωστού εκδοτικού οίκου de Gruyter δίνεται ελεύθερη πρόσβαση σε μία σειρά νέα βιβλία. Εδώ αναφέρουμε όσα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις βιβλικές σπουδές: 

Annette  Kehnel, / Diamantis Panagiotopoulos (ed.), Schriftträger - Textträger, deGruyter 2014
Alan H. Sommerstein / Isabelle C. Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece, deGruyter 2014
Jan N. Bremmer, Initiation into the Mysteries of the Ancient World (Series:Münchner Vorlesungen zu Antiken Welten 1), deGruyter 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: