Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Δύο νέα άρθρα στο περιοδικό In die Skriflig / Two new articles in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:1 (2014)

Dexter E. Callender, "‘I gave them laws that were not good’ (Ezk 20:25): A biblical model of complex subjectivity and the prospects of multi-ethnic contextual reading"

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:2 (2014)
Marianne R. Dircksen / Beate Britz, "Five brave pagan women in the work of Tertullian"

Δεν υπάρχουν σχόλια: