Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο ακόμη άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two more articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:1 (2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: