Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του BibSac / In the current issue of BibSac

Bibliotheca sacra 171/683 (2014)

  • Douglas K. Stuart, " 'The cool of the day' (Gen. 3:8) and "the way He should go" (Prov. 22:6)," 259-273
  • Benjamin H. Arbour / Douglas K. Blount, "The camel's nose : open theism and biblical interpretation;" 274-288
  • Charles E. Baukal, "Pyrotechnics on Mount Carmel," 289-306
  • Mavis M. Leung, "The discourse function of apekrithe kai eipen ("He answered and said") in the Gospel of John," 307-327
  • Christine J. Tan, "A critique of idealist and historicist views of the two witnesses in Revelation 11," 328-351


Δεν υπάρχουν σχόλια: