Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του EvTh / Two articles of biblical interest in the current issue of EvTh

Evangelische Theologie 74:4 (2014)
  • Martin Leuenberger, "Jhwh, »der Gott Jerusalems« (Inschrift aus Ḫirbet Bet Layy 1,2). Konturen der Jerusalemer Tempeltheologie aus religions- und theologiegeschichtlicher Perspektive," 245-260
  • Gerd Theißen, "Jesus unter den Philosophen? Über die kynische Interpretation Jesu," 261-272

Δεν υπάρχουν σχόλια: