Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ταυτότητα και μνήμη στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Identity and memory in ancient Judaism and early Christianity

Κυκλοφόρησε από την Society of Biblical Literature ένας συλλογικός τόμος σχετικά με τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα όπως αυτές λειτουργούν μέσα στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και τον αρχέγονο Χριστιανισμό. Οι μελέτες που φιλοξενούνται στον τόμο που επιμελήθηκε ο Tom Thatcher αξιοποιούν τα πορίσματα της έρευνας του καθηγητή Barry Schwartz, ο οποίος προλογίζει τον τόμο και κλείνει με μία απάντηση στις μελέτες του τόμου.

Tom Thatcher (ed.), Memory and Identity in Ancient Judaism and Early Christianity: A Conversation with Barry Schwartz, SBL, Atlanta 2014
ISBN: 1589839528
372 p. 
$40.95

Description
In this collection scholars of biblical texts and rabbinics engage the work of Barry Schwartz, Professor Emeritus in the Department of Sociology at the University of Georgia. Schwartz provides an introductory essay on the study of collective memory. Articles that follow integrate his work into the study of early Jewish and Christian texts. The volume concludes with a response from Schwartz that continues this warm and fruitful dialogue between fields.

Features:
  • Articles that integrate the study of collective memory and social psychology into religious studies
  • Essays from Barry Schwartz
  • Theories applied rather than left as abstract principles

Δεν υπάρχουν σχόλια: