Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14:3 (2014)

Simron Chivel, "Prophetic Imagination in the Light of Narratology and Disability Studies in Isaiah 40–48"

Δεν υπάρχουν σχόλια: