Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Το τρέχον τεύχος του CBR / In the current issue of CBR

Currents in Biblical Research 12:3 (2014)
  • Brad E. Kelle, "The Phenomenon of Israelite Prophecy in Contemporary Scholarship," 275-320 (abstract)
  • Graham H. Twelftree, "The Miraculous in the New Testament: Current Research and Issues," 321-352 (abstract)
  • Angela Standhartinger, "Recent Scholarship on Joseph and Aseneth (1988-2013)," 353-316 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: