Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Οι αποσυνάγωγοι του κατά Ιωάννην / The aposynagogoi of John's Gospel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Johnathan Bernier, ο οποίος ασχολείται με την ιστορική πραγματικότητα, την οποία μπορεί να αντικατοπτρίζουν οι αναφορές στην εκδίωξη από τη συναγωγή στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: