Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

To ευαγγέλιο του Θωμά - μία νέα έκδοση / The Gospel of Thomas - a new edition

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill μία νέα έκδοση με εισαγωγή και μετάφραση από τον S. Gathercole του Ευαγγελίου του Θωμά. 

Simon Gathercole, The Gospel of Thomas. Introduction and Commentary (Texts and Editions for New Testament Study 11). Brill, Leiden 2014Δεν υπάρχουν σχόλια: