Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα για τη ρωμαϊκή κοινωνική ιστορία / Two interesting articles on Roman social history

Από την ιστοσελίδα The History of the Ancient World σταχυολογούμε δύο ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με την εμπλοκή των γυναικών στο εμπόριο του garum με βάση τις μαρτυρίες από την Πομπηία και για τις θηριομαχίες στο ρωμαϊκό κόσμο: 

Piotr Berdowski, "Roman Businesswomen. I: The case of the producers and distributors of garum in Pompeii"Analecta Archaeologica Ressoviensia, Vol.3 (2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: