Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

H Σαμάρεια ως πρωτεύουσα του βασιλείου του Ισραήλ / Samaria as the capital of the Kingdom of Israel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το ενδιαφέρον άρθρο της Norma Franklin (The Zinman Institute of Archaeology, University of Ηaifa) σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή της Σαμάρειας ως πρωτεύουσας του βασιλείου του Ισραήλ. Για να το διαβάσετε, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: