Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

H κουλτούρα του ψωμιού στην αρχαία Ιορδανία / Bread culture in ancient Jordan

Ένα ενδιαφέρον βίντεο για την κουλτούρα και την αρχαιολογία του ψωμιού στην περιοχή Ιορδανίας και Συρίας διατίθεται στο youtube. Για να το δείτε, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Bread Culture in Jordan (Amanda Lane and Jennie Ebeling)

Δεν υπάρχουν σχόλια: