Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Heikki Koskenniemi (1919-26.9.2013)

Στις 26.9.2013 εκοιμήθη ο Φινλανδός καθηγητής κλασσικής φιλολογίας και παπυρολογίας Heikki Κoskenniemi, ο οποίος είναι γνωστός στους καινοδιαθηκικούς κύκλους για τη σημαντική του μελέτη σχετικά με  τη φρασεολογία και τις ιδέες της αρχαίας ελληνικής και ελληνορωμαϊκής επιστολογραφίας ( Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n.Chr., Helsinki 1956). Η μελέτη του αυτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στη μελέτη της ελληνικής επιστολογραφίας κατά τον 20ο αιώνα και αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους ερευνητές ασχολούνται με τις παύλειες επιστολές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: