Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του SJOT / In the current issue of SJOT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scandinavian Journal of the Old Testament 26:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • David J. Zucker, "Ishmael and Isaac : parallel, not conflictual lives", 1-11 
  • Niels P. Lemche, "Using the concept of ethnicity in defining Philistine identity in the Iron Age", 12-29 
  • Charles Halton, "An indecent proposal : the theological core of the Book of Ruth", 30-43 
  • Philippe Guillaume / George Mills, "Paper crises and crying prophets : a rejoinder to Marvin Lloyd Miller", 44-54 
  • Christophe Lemardelé, "A la recherche du "récit de l'Arche" : à la recherche de Saul ; de Shilo à Gibea", 55-76 
  • Jordi Vidal, "Summaries on the young Idrimi", 77-87 
  • Nadav Na'aman, "The Kingdom of Geshur in history and memory", 88-101 
  • Sigmund Wagner-Tsukamoto, "The tree of life: banned or not banned? : a rational choice interpretation", 102-122 
  • Gérard N. Amzallag, "The identity of the emissary of YHWH", 123-144

Δεν υπάρχουν σχόλια: