Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Στο The Bible and Intepretation / In The Bible and Interpretation

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα έχουν αναρτηθεί στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation:

Finn Damgaard, "The Biographical Moses"

Rami Arav, "Redefining (Biblical) Archaeology"

Δεν υπάρχουν σχόλια: