Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Το τρέχον τεύχος του BiblInt / In the current issue of BiblInt

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Interpretation 20: 4/5 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • Abigail Pelham, "On knowing and not knowing : in the Garden of Eden with Bertie Wooster", 363-388
  • Amanda B. Mbuvi, "Samson's body politic", 389-406
  • C.L. Brinks, "Job and Deutero Isaiah : the use and abuse of traditions", 407-420
  • Tucker S. Ferda, "The seventy faces of Peter's confession : Matt. 16:16-17 in the history of interpretation", 421-457
  • Julien Smith, "The construction of identity in Mark 7:24-30 : the Syrophoenician woman and the problem of ethnicity", 458-481

Δεν υπάρχουν σχόλια: