Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ΕTR / Some articles of biblical interest in the current issue of ETR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Études théologiques et religieuses 87:1 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 

  • Riemer Roukema, "La présentation de l'Évangile de Judas au grand public et son contexte historique", 1-17
  • Jonathan Bersot, "Parallélismes et synkrisis dans la finale de Luc : observations narratologiques en Luc 23,50-24,53",  19-34
  • Daniel  Marguerat - Emmanuelle Steffek, "Luc-Actes et la naissance du Dieu universel",  35-55
  • Hans C. Askani, "Comment le canon nous advient : essai sur le concept de texte, de canon et de texte sacré", 145-169

Δεν υπάρχουν σχόλια: