Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού TC / In the current issue of TC

Στην ηλεκτρονική σελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Textual Criticism 17 (2012) έχουν αναρτηθεί τα εξής άρθρα και βιβλιοκρισίες:

Juan Hernández Jr, Peter M. Head, Dirk Jongkind, and James R. Royse, Scribal Habits in Early Greek New Testament Papyri: Papers from the 2008 SBL Panel Review Session

Reviews
G. Aragione and E. Norelli (eds.), Des évêques, des écoles et les hérétiques. Actes du colloque international sur la “Réfutation de toutes les hérésies,” Genève, 13- 14 juin 2008 (J. Keith Elliott, reviewer)
S. Heid (ed.), Petrus und Paulus in Rom: Eine interdisziplinäre Debatte (Markus Bockmuehl, reviewer)
R. F. Hull Jr, The Story of the New Testament Text: Movers, Materials, Motives, Methods, and Models (David A. Kaden, reviewer)
Daniel M. O’Hare, “Have You Seen, Son of Man?” A Study in the Translation and Vorlage of LXX Ezekiel 40-48 (Jennifer Dines, reviewer)

Δεν υπάρχουν σχόλια: