Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scriptura / In the current issue of Scriptura

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scriptura (Stellenbosch) 108 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Eben Scheffler, "Reflecting on Paul's (non-)use of the Old Testament in the letter to the Romans", 269-281 
  • Jan W. van Henten, "Anti-Judaïsme in 'n Joodse Teks? : die geval van Openbaring", 282-293 
  • Johannes N. Vorster, "Aspects of a rhetoric of the body and the letter to the Romans", 294-313 
  • David T. Williams, "'Unveiling' the understanding of the imago Dei : 'He is the image and glory of God, but woman ...' (1 Cor 11:7)", 314-325 
  • Funlola Olojede, "The exodus and identity formation in view of the Yoruba origin and migration narratives", 342-356 
  • Jonathan T. Weor, "The theological interpretation of the book of Exodus as narratives concerning origin and migration as an ongoing negotiation of identity by the Tiv people of Nigeria", 357-364 
  • Edwin Zulu, "Interpreting the Exodus among the Ngoni people", 365-380

Δεν υπάρχουν σχόλια: