Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον MThZ / Articles of biblical interest in the current issue MThZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Münchener Theologische Zeitschrift 63:2 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


  • Manfred Görg, "Beobachtungen zu den biblischen Bildern vom 'Garten (in) Eden'", 98-108 
  • Irmgard Rüsenberg, "Verbotene Lust : Grenzziehung und Selbstermächtigung im zweiten Schöpfungsbericht", 109-121 
  • Hans G. Gradl, "Echos aus Eden : die Vorstellung und Botschaft vom Paradies im Neuen Testament", 122-133

Δεν υπάρχουν σχόλια: