Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Ταμπού και παραβάσεις / Tabou & Transgressions

Στις 11 και 12 Απριλίου στο Collège de France έλαβε χώρα μία ενδιαφέρουσα επιστημονική συνάντηση με τον τίτλο "Tabou & Transgressions".
Οι βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και μπορεί κανείς να τις δει πατώντας στον παρακάτω τίτλο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: