Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Ημερίδα για την μονοθεΐα, πολυθεΐα και αθεΐα στην Π.Δ./ Conference on monotheism, polytheism and atheism in OT

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΛΑΪΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
(Εὐριπίδου 12 - Αθήνα 105 59)


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012
ΔΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟΝ


ΗΜΙ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΟΛΥΘΕΪΑ, ΜΟΝΟΘΕΪΑ ΚΑΙ ΑΘΕΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Συντονίστρια ἡ κυρία Εὐαγγελία Δάφνη

Εἰσηγηταί:
κ. Christoph Elsas, Ὁμ. Καθηγητής Ἱστορίας Θρησκειῶν Πανεπιστημίου
Μαρβούργου Γερμανίας
κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κυρία Εὐαγγελία Δάφνη, Λέκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κ. Νικόλαος Π. Μπρατσιώτης, Ὁμ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἐθνικοῦ καὶ
Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Θά ὑπάρξουν παρεμβάσεις

Παρασκευή 27 Ἀπριλίου 2012         18.00—21.00                ΑΙΘΟΥΣΑ Μ. ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: