Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Sacra / In the current issue of Bibliotheca Sacra

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca Sacra 169/674 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Craig A. Blaising, "The Day of the Lord and the seventieth week of Daniel", 131-142
  • JoAnna Hoyt, "Reassessing repentance in Judges", 143-158
  • John E. Johnson, "The special relevance of Ecclesiastes for contemporary culture", 159-171
  • Jason A. Garrison, "Nebuchadnezzar's dream : an inversion of Gilgamesh imagery",  172-187
  • Monte A. Shanks, "Galatians 5:2-4 in light of the doctrine of justification", 188-202
  • René A. López, "Paul's vice list in Ephesians 5:3-5", 203-218
  • Andrew M. Woods, "Have the prophecies in Revelation 17-18 about Babylon been fulfilled? : part 2", 219-240

Δεν υπάρχουν σχόλια: