Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 108:4 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Bernd U. Schipper, "Das Proverbienbuch und die Toratradition", 381-404
Στο βιβλίο των Παροιμιών υπάρχει ένα είδος εσωβιβλικής ερμηνείας με ιδιαίτερες αναφορές στην παράδοση της Τορά. Μία εξήγηση κάποιων περικοπών των Παρ 1-9 καθιστά σαφές ότι κεφάλαια όπως τα Παρ 3, 6 και 7 παρουσιάζουν διαφορετικές αντιλήψεις για τη σοφία και την Τορά παρά μία ενιαία κατανόησή τους. Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτοί οι διαφορεικοί τρόποι καθορισμού και ορισμού της σοφίας και της Τορά διαμόρφωσαν τη σύνταξη και την επεξεργασία του βιβλίου των Παροιμιών (Παρ 2, 30). Στην τελευταία αναθεώρηση του βιβλίου, ωστόσο, επικρατεί μία άποψη, η οποία τονίζει τους περιορισμούς της σοφίας και με αυτόν τον τρόπο πλησιάζει τα ύστερα προφητικά κείμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: