Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / In the current issue of Biblical Interpretation

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Interpretation 19:4-5 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

  • Timothy Beal, "Reception History and Beyond: Toward the Cultural History of Scriptures", 357-372
  • Joseph A. Marchal, "'Making History' Queerly: Touches across Time through a Biblical Behind", 373-395
  • Matthew J.M. Coomber, "Caught in the Crossfire? Economic Injustice and Prophetic Motivation in Eighth-Century Judah", 396-432
  • Job Y. Jindo, "On the Biblical Notion of Human Dignity: 'Fear of God' as a Condition for Authentic Existence", 433-453
  • Brian O. Sigmon, "Shadowing Jacob's Journey: Gen 47:13-26 as a Sideshadow", 454-470
  • Jussi Kalervo Koivisto, "Martin Luther's Conception of fascinare (Gal. 3:1)", 471-495
  • Robert D. Miller, "Solomon the Trickster", 496-504

Δεν υπάρχουν σχόλια: