Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Μεικτοί γάμοι στην εποχή του Δεύτερου Ναού / Mixed marriages in the Second Temple period

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο Christian Frevel και Benedikt Rausche (Ruhr-Universität Bochum Benedikt Rausche) σχετικά με το ζήτημα των μεικτών γάμων στην περίοδο του Δεύτερου Ναού. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι ερευνητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη όχι μόνο εκείνες τις ιστορίες της περιόδου, που ασκούν κριτική σε τέτοιους γάμους, αλλά και τα θετικά παραδείγματα της ιστορίας της Ρουθ, του Ιωσήφ και της Ασενέθ και της Σεπφώρας. Όπως σημειώνεται στο κείμενο τα όσα οι συγγραφείς συζητούν στο παρόν άρθρο είναι πορίσματα του ερευνητικού προγράμματος το οποίο πραγματοποίησε ο Dr. Christian Frevel (Ruhr- Universität Bochum) και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Επίσης ο Christian Frevel επιμελήθηκε σχετικό βιβλίο στη σειρά Library of the Hebrew Bible / The Old Testament Studies, αρ. 547 (T &  Clark): Mixed Marriages Intermarriage and Group Identity in the Second Temple Period (ISBN: 9780567310507, τιμή 150$):

Mixed Marriages as a Challenge to Identity in Second Temple Judaism


Δεν υπάρχουν σχόλια: